Nowinki

Witryna w trakcie gruntownej przebudowy.

Zapraszamy w późniejszym terminie.

tel. kom.  +48 608391309

Sprzedaż opodatkowana 0% VAT
 
     Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi możemy realizować dostawy sprzętu komputerowego dla Państwa szkoły czy przedszkola fakturując z 0% stawką podatku VAT. Obniża to znacznie koszt zakupu.
     Zakupem takim objęte są tylko niektóre elementy systemów komputerowych.


"Ustawa o podatku od towarów i usług" Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz.1054 t.j. ze zm. (art. 83 ust. 1 pkt. 26) pozwala na stosowanie stawki podatku VAT w wysokości 0% dla:
    dla placówek oświatowych (szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe, placówki opiekuńczo wychowawcze),
    dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym.
Stawka 0% dotyczy dostawy następujących towarów:

1.     Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych
2.     Drukarki
3.     Skanery
4.     Urządzenia komputerowe do pism Braille'a (dla osób niewidomych i niedowidzących)
5.     Urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy)
Zastosowanie 0% stawki VAT  dla sprzedaży sprzętu komputerowego przeznaczonego dla placówek oświatowych, jest możliwe po dostarczeniu następujących dokumentów:
-    zamówienia od placówki oświatowej nabywającej sprzęt komputerowy,
-    zaświadczenia organu prowadzącego placówkę oświatową od zamawiającego. Zaświadczenie to powinno zawierać potwierdzenie, że sprzęt komputerowy wymieniony w zamówieniu jest związany z realizowaną przez nabywcę działalnością dydaktyczną lub edukacyjną. Przez właściwy organ należy rozumieć podmiot uprawniony do zakładania i prowadzenia placówki oświatowej."

Search

Kontakt

Biuro Obsługi klienta
czynne Pn-So

tel.       32 280 15 77
tel./fax 32 280 15 77
tel.kom. +48 608 391 309
tel.kom. +48 667 992 240
e-mail:
biuro [at] pcsystem.com.pl
gg: 405253
Skype: CentrumIT

 

Początek strony